Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 1 đến 3 - Năm học 2018-2019

doc 39 Trang Bình Hà 17
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 1 đến 3 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 1 đến 3 - Năm học 2018-2019

Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 1 đến 3 - Năm học 2018-2019
 Thứ hai, ngày 03 tháng 9 năm 2018
 Đạo đức 
 Em là học sinh lớp 1. (Tiết 1)
 ( Thầy Hiếu thực hiện )
 Học vần
 Bài: Ổn định tổ chức 
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết được cách sử dụng SGK, bảng con, đồ dùng học tập.
 2.Kĩ năng : Sử dụng thành thạo SGK, bảng con, đồ dùng học tập.
 3.Thái độ : Giáo dục lòng ham học môn Tiếng Việt.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con.
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động :
 2.Kiểm tra bài cũ :
 Kiểm tra đồ dùng học tập của hs .
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 Tiết 1:
 a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : -Mở SGK, cách sử dụng bảng con và 
 b.Hoạt động 2 : Giới thiệu SGK, bảng , vở, phấn. bảng cài,..
 -Gv hướng dẫn hs mở SGK, cách giơ bảng.. 
 Tiết 2:
 a.Hoạt động 1: Khởi động : Ổn định tổ chức
 b.Hoạt động 2: Bài mới: - HS thực hành cách ngồi học và sử 
 - HS thực hành theo hướng dẫn của GV . dụng đồ dùng học tập.
 c.Hoạt động 3:Củng cố ,dặn dò
 -Tuyên dương những học sinh học tập tốt.
 -Nhận xét giờ học.
 Thứ ba, ngày 04 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 Các nét cơ bản
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết được 13 nét cơ bản.
 2.Kĩ năng : Đọc và viết thành thạo các nét cơ bản.
 3.Thái độ : Giáo dục lòng ham học môn Tiếng Việt.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con.
III.Hoạt động dạy học: 
 2 mở sách đến trang có “Tiết học đầu tiên ”. 
 -Sau tiết học đầu tiên, mỗi tiết học phải có một phiếu. Quan sát tranh ảnh rồi thảo luận 
 Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có xem HS lớp 1 thường có những 
 phần bài học, phần thực hành. Trong tiết học Toán HS hoạt động nào, bằng cách nào sử 
 phải làm việc để phát hiện và ghi nhớ kiến thức mới. dụng những dụng cụ nào trong 
 -GV hướng dẫn HS: các tiết học Toán. 
 2.Hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập 
 Toán ở lớp một. Lắng nghe.
 Cho HS mở sách Toán một. 
 Lưu ý: Trong học tập Toán thì học cá nhân là quan trọng 
 nhất, HS nên tự học bài, tự làm bài, tự kiểm tra kết quả 
 theo hướng dẫn của GV.
 3.Giới thiệu với HS các yêu cầu cần đạt sau khi học 
 Toán.
 GV giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm:
 - Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số 
 - Làm tính cộng, tính trừ.
 - Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính, giải 
 bài toán.
 - Biết giải các bài toán. 
 - Biết đo độ dài, biết các ngày trong tuần lễ.
 Lưu ý: Muốn học Toán giỏi các em phải đi học đều, học 
 thuộc bài, làm bài đầy đủ, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ 
 HOAT ĐỘNG III:
 Giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS.GV giơ từng đồ Cách mở hộp,lấy đồ dùng theo 
 dùng học Toán. yêu cầu của GV, cất đồ dùng vào 
 GV nêu tên gọi của đồ dùng đó. hộp, bỏ hộp vào cặp .
 Giới thiệu cho HS biết đồ dùng đó thường dùng để làm 
 gì.
 -Cuối cùng nên hướng dẫn HS: 
 Hướng dẫn HS cách bảo quản hộp đồ dùng học Toán. Lắng nghe.
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì ?
 -Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Toán để học 
 bài: “Nhiều hơn, ít hơn”.
 Mĩ thuật 
 Cuộc dạo chơi của đường nét .
 ( Cô Huệ thực hiện)
 Thứ tư, ngày 05 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 e
I.Mục tiêu:
 -Học sinh nhận biết được chữ e và âm e .
 -Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK
 4 1.Khởi động: Ổn định tổ chức. 
 2.Kiểm tra bài cũ: 
 -HS lấy đồ dùng và nêu tên đồ dùng đó. (3 HS trả lời)
 -Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp .
 HOẠT ĐỘNG II: 
 *.So sánh số lượng cốc và số lượng thìa.
 +GV nêu khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì vẫn còn - HS trên chuẩn Lên bàn đặt vào mỗi 
 một cốc chưa có thìa.Ta nói:”Số cốc nhiều hơn số cốc một cái thìa .
 thìa”.
 +GVnêu:Khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì không 
 còn thìa để đặt vào cốc còn lại.Ta nói:”Số thìa ít hơn -HS nhắc lại
 số cốc”.
 -Gọi vài HS dưới chuẩn, đạt chuẩn nhắc lại:
 *.GV hướng dẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài 
 học, giới thiệu cách so sánh số lượng của hai nhóm 
 đối tượng như nhau.
 -VD:(Ta nối một nắp chai vối một cái chai. Nối một - HS nhắc lại.
 củ cà rốt vớí một con thỏ) - HS nêu: “Số cốc nhiều hơn số thìa”
 +Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì nhóm đó có số rồi nêu:” Số thìa ít hơn số cốc”. 
 lượng nhiều hơn, nhóm kia có số lượng ít hơn. 
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: -Trả lời: “ Nhiều hơn, ít hơn”. 
 -Vừa học bài gì? -Lắng nghe.
 -Về nhà tập so sánh số lượng của hai nhóm đồ 
 Âm nhạc 
 Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp
 (Thầy Phúc thực hiện)
 Thứ năm, ngày 06 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 b
I.Mục tiêu:
 - Học sinh nhận biết được chữ và âm b .
 - Đọc được: be
 - Trả lời 2- 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con, phấn , khăn lau .
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1
 1.Khởi động : Ôn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết :e 
 - Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 6 * Giới thiệu hình vuông, : 
 -GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình vuông. 
 -Mỗi lần giơ một hình vuông và nói:”Đây là -HS dưới chuẩn , đạt chuẩn nhắc lại:”hình 
 hình vuông”. vuông”.
 -Hướng dẫn HS: -HS lấy từ hộp đồ dùng học toán tất cả các 
 hình vuông đặt lên bàn học.
 -HS giơ hình vuông và nói:”Hình vuông”.
 -Thảo luận nhóm đôi và nêu tên những vật 
 nào có hình vuông.
 Sau đó mỗi nhóm nêu kết quả trao đổi trong 
 nhóm.(Đọc tên những vật có hình vuông).
 *Giới thiệu hình tròn. Thực hành gấp, mở sách và cách giữ gìn 
 Tương tự như giới thiệu hình vuông. sách.
 HOAT ĐỘNG III: Thực hành.
 -Bài 1:GV nêu yêu cầu và hướng dẫn cách làm Đọc yêu cầu: (Tô màu).
 Nhận xét bài làm của HS.
 -Bài 2:GV nêu yêu cầu và hướng dẫn cách làm Dùng bút khác màu để tô hình búp bê.
 Nhận xét bài làm của HS.
 -Bài 3 :GV nêu yêu cầu và hướng dẫn cách làm HS dùng bút chì màu khác nhau để tô 
 Nhận xét bài làm của HS. màu.(hình vuông và hình tròn được tô màu 
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: khác nhau).
 -Vừa học bài gì?
 -Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, 
 hình tròn.
 -Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán 
 để học bài: “Hình tam giác”.
 Tự nhiên & xã hội
 Cơ thể chúng ta
I.Mục tiêu:
 - Nhận ra 3 phần chính của cơ thể : đầu , mình , chân tay, và một số bộ phận bên ngoài như 
tóc, tai , mắt, mũi, miệng, lưng, bụng.
 - Phân biệt được bên phải ,bên trái cơ thể.
II.Đồ dùng dạy- học:
 -GV: Các hình trong bài 1 SGK phóng to.
 -HS : SGK
III.Hoạt động dạy học:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra:
 - Gv kiểm tra sách ,vở bài tập .
 3.Bài mới:
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 *Giới thiệu bài : Ghi đề
 *Hoạt động 1:Quan sát tranh
 Bước 1:HS hoạt động theo cặp
 -GV hướng dẫn học sinh: HS làm việc theo hướng dẫn của GV
 8 * Ghép chữ và phát âm: 
 -Hướng dẫn ghép:
 -Hướng dẫn HS dưới chuẩn ,đạt chuẩn đọc nhiều Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, 
 lần. khế, cá (Cá nhân- đồng thanh)
 Theo dõi qui trình
 * Hướng dẫn viết bảng con :GV viết mẫu kết hợp 
 hướng dẫn HS viết. HS dưới chuẩn viết đúng, HS Viết bảng con: 
 trên chuẩn viết đẹp.
 c.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò
 Tiết 2
 a.Hoạt động 1:
 b.Hoạt động 2: Bài mới:
 *.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 HS dưới chuẩn,đạt chuẩn đọc nhiều lần Phát âm bé (Cá nhân- đồng thanh)
 *.Luyện viết: HS dưới chuẩn tô đúng, HS trên 
 chuẩn tô đẹp . Tô vở tập viết
 *.Luyện nói:
 Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những HS dưới chuẩn :Các bạn đang ngồi học 
 gì? trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái 
 đi học)
 -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao? HS trên chuẩn trả lời .
 c.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò:
 -Đọc SGK, bảng lớp
 - Nhận xét – tuyên dương
 Toán
 Hình tam giác 
I.MỤC TIÊU:
 -Nhận biết được hình tam giác,nói đúng tên hình .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Một số hình tam giác bằng bìa(hoặc gỗ,nhựa) có kích thước màu sắc khác nhau.
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức. 
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -GV đưa ra số lượng hai nhóm đồ vật khác nhau.( HS so sánh số lượng hai nhóm đồ vật đó).
 -Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 a.HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
 b.HOẠT ĐỘNG II: 
 *Giới thiệu hình tam giác 
 -GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình tam giác. -HS nhắc lại:”hình tam giác”.
 -Mỗi lần giơ một hình tam giác và nói:”Đây -HS lấy từ hộp đồ dùng học toán tất cả các 
 là hình ”tam giác. hình tam giác đặt lên bàn học.
 -Hướng dẫn HS dưới chuẩn nhắc lại: -HS giơ hình tam giác và nói: Hình tam giác.
 10 12 Thứ hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018
 Đạo đức
 Em là học sinh lớp 1 (Tiết 2)
 ( Thầy Hiếu thực hiện )
 Học vần
 Dấu hỏi, dấu nặng
I.Mục tiêu:
 -Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng .
 -Đọc được: bẻ, bẹ
 -Trả lời 2 đến 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV- HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1
 1.Khởi động : Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 - KTđọc : dấu sắc, bé (Viết bảng con)
 - Nhận xét KTBC
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 2.Hoạt động 2: Dạy dấu thanh:
 a. Nhận diện dấu :
 - Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc
 Hỏi:Dấu hỏi giống hình cái gì? HS trên chuẩn : giống móc câu đặt ngược
 - Dấu nặng: Dấu nặng là một dấu chấm
 Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì? giống nốt ruồi, ông sao ban đêm
 b.Ghép chữ và phát âm:
 -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ Đọc : bẻ (Cá nhân - đồng thanh)
 -Phát âm: dưới chuẩn,đạt chuẩn đọc nhiều lần Đọc : bẹ (Cá nhân- đồng thanh)
 -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ
 -Phát âm: dưới chuẩn,đạt chuẩn đọc nhiều lần
 c.Hướng dẫn viết bảng con :
 +Hướng dẫn qui trình viết Viết bảng con : bẻ, bẹ
 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò
 Tiết 2:
 1.Hoạt động 1:
 2.Hoạt động 2: Bài mới:
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 b.Luyện viết: Tô vở tập viết : bẻ, bẹ
 c.Luyện nói: “ Bẻ”
 Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? HS dưới chuẩn,đạt chuẩn trả lời
 -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ? HS trên chuẩn trả lời .
 3.Hoạt động 3:Củng cố ,dặn dò
 -Đọc SGK 
 -Nhận xét tuyên dương
 14 Toán
 Luyện tập
I.MỤC TIÊU:
 - Nhận biết hình vuông, hình tròn. Hình tam giác. Ghép các hình đã biết thành hình mới.
 -Bài tập cần làm: 1;2.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - HS - GV : sách toán , sáp màu 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức . 
 2.Kiểm tra bài cũ: 
 -GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau 
(3HS nêu tên các hình đó ).
 -Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp .
 HOẠT ĐỘNG II: 
 1.Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. 
 * Bài 1:( HS chuẩn, dưới chuẩn ): Làm SGK 
 - Hướng dẫn HS: -HS dùng bút chì màu khác nhau 
 + Lưu ý HS: để tô màu vào các hình.
 -Các hình vuông tô cùng một màu.
 -Các hình tròn tô cùng một màu.
 -Các hình tam giác tô cùng một màu. 
 Nhận xét bài làm của HS. 
 * Bài 2( HS trên chuẩn): GV nêu yêu cầu hướng dẫn kĩ 
 cách làm . Hs làm bài
 - Hs làm bài Gv nhận xét
 - Nhận xét bài làm của HS.
 + Cho HS dùng các que diêm( que tính)Để xếp hành hình 
 vuông, hình tam giác. 
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì?
 -Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, Trả lời(Luyện tập). 
 hình tam giác ( ở trường, ở nhà) Lắng nghe.
 -Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học 
 bài: “Các số 1, 2, 3”. 
 Mĩ thuật
 Cuộc dạo chơi của đường nét .(TT)
 ( Cô Huệ thực hiện)
 Thứ tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
 16 Toán
 Các số 1,2,3
I.MỤC TIÊU:
 -Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2 , 3 đồ vật ;đọc, viết các chữ số 1,2,3.Biết 
đếm 1 2 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3 ;2;1; biết thứ tự các số 1; 2; 3 .
 -BT cần làm : Bài 1 ( chỉ YC học sinh viết nửa dòng đối với mỗi dòng); 2; 3 (không làm cột 
3).
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức.
 2.Kiểm tra bài cũ: 
 - GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau 
.(2HS nêu tên các hình đó ).Xếp các hình trên thành một hình khác.(2 HS xếp hình). 
 -Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 3.1.HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
 3.2HOẠT ĐỘNG II: 
 1.Giới thiệu số 1: 
 - Bước1: GV hướng dẫn HS quan sát các 
 nhóm chỉ có một phần tử (từ cụ thể đến trừu Quan sát bức ảnh có một con chim có một 
 tượng, khái quát). bạn gái, một chấm tròn, một con tính.
 Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. HS nhắc lại: “Có một bạn gái”.
 GV chỉ tranh và nêu:(VD: Có một bạn gái). 
 -Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc 
 điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng HS quan sát chữ số 1 in,chữ số1 viết, HS chỉ 
 đều bằng một.GV chỉ tranh và nêu: Một con vào từng số và đều đọc là:” một”.(cn-đt)
 chim , một bạn gái, một chấm tròn, một con 
 tính đều có số lượng là một. Ta viết như 
 sau( viết số 1 lên bảng).
 2. Giới thiệu số 2, số 3: (Quy trình dạy tương HS chỉ vào hình vẽ các cột hình lập phương 
 tự như giới thiệu số 1). để đếm từ 1 đến 3( một, hai, ba) rồi đọc( ba, 
 +GV hướng dẫn HS. hai,một). Làm tương tự với các hình ô vuông 
 Nhận xét cách trả lời của HS. để thực hành đếm rồi đọc ngược lại (một, hai, 
 hai,một) (một ,hai, ba, ba, hai, một).
 3.3HOẠT ĐỘNG III:Thực hành 
 - Hướng dẫn HS làm các bài tập .
 -Bài 1(dưới chuẩn , đạt chuẩn) HS thực hành viết số.
 GV hướng dẫn HS cách viết số: Viết số vào ô trống (theo mẫu)
 GV nhận xét chữ số của HS. HS làm bài.Chữa bài.
 -Bài 2: HS trên chuẩn
 Nhận xét bài làm của HS. HS nêu yêu cầu theo từng cụm của hình vẽ.
 (VD:Cụm thứ nhất xem có mấy chấm tròn rồi 
 điền số mấy vào ô vuông)
 - Bài 3: Hướng dẫn HS: HS làm bài rồi chữa bài.
 18 2.Hoạt động 2: Bài mới:
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1(HS dưới chuẩn,chuẩn , 
 -Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? trên chuẩn)
 -Tìm tiếng có âm mới học ( gạch chân : vẽ, be HS trên chuẩn trả lời : Bé vẽ bê
 -Hướng dẫn đọc
 b.Đọc SGK
 c.Luyện viết: HS Tô vở tập viết : ê, v, bê, ve Đọc SGK (C nhân- đ thanh)
 d.Luyện nói:
 Hỏi: -Bức tranh vẽ gì ? Ai đang bế em bé?
 -Em bé vui hay buồn ? Tại sao ?
 -Mẹ thường làm gì khi bế em bé ? Quan sát và trả lời
 -Mẹ rất vất vả chăm sóc chúng ta, chúng ta 
 phải làm gì cho cha mẹ vui lòng ?
 + Kết luận : Cần cố gắng chăm học để cha mẹ vui 
 lòng.
 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò
 Toán
 Luyện tập
I.MỤC TIÊU: 
 -Nhận biết số lượng 1, 2, 3 .;biết đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3
 -BT cần làm:1 ;2
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức. 
 2.Kiểm tra bài cũ:
 - HS đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.( 2 HS đếm).
 - HS viết các số từ 1 đến 3, từ 3 đến 1.(2 HS viết bảng lớp-cả lớp viết bảng con).
 Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp .
 HOẠT ĐỘNG II: 
 1.Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. 
 Bài 1: HS dưới chuẩn , chuẩn . -HS nghe yêu cầu bài 1:”Điền số”.
 Hướng dẫn HS -HS làm bài và chữa bài.
 Nhận xét bài làm của HS.
 -Bài 2: HS trên chuẩn . - HS nghe yêu cầu bài 2:”Điền số”.
 HS làm ở vở Toán. HS làm bài và chữa bài.
 Hướng dẫn HS:
 GV chấm , nhận xét bài làm của HS. Chữa bài: HS đọc số vừa viết.
 Chấm một số vở, nhận xét bài làm của HS.
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì? Trả lời(Luyện tập).
 Đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1. 3HS đếm. 
 20 -GV nêu: Dựa vào kết quả thực hành,các em có thấy quan sát
 chúng ta tuy bằng tuổi nhau nhưng sự lớn lên có giống -HS phát biểu theo suy nghĩ của cá 
 nhau không? nhân
 *Kết luận:
 -Sự lớn lên của các em có thể giống nhau hoặc không 
 giống nhau.
 -Các em cần chú ý ăn uống điều độ; giữ gìn sức khoẻ, 
 không ốm đau sẽ chóng lớn hơn.
 3.3Hoạt động cuối :Củng cố,dặn dò:
 - Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể ?
 - Về nhà hàng ngày các con phải thường xuyên tập thể 
 dục.
 Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
 Tập viết
 Tô các nét cơ bản
I.Mục tiêu:
 - Tô được các nét cơ bản theo vở tập viết 1 ,tập 1.
 - Học sinh trên chuẩn có thể viết được các nét cơ bản .
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ. 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 1
 -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Ổn định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 3.1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 3.2.Hoạt động 2 : Củng cố cách viết các nét cơ bản
 -GV đưa ra các nét cơ bản mẫu
 -Hỏi: Đây là nét gì?
 ( Nét ngang : HS dưới chuẩn , đạt chuẩn trả lời
 Nét sổ :
 Nét xiên trái :
 Nét xiên phải :
 Nét móc xuôi :
 Nét móc ngược :
 Nét móc hai đầu :
 Nét khuyết trên :
 Nét khuyết dưới : 
 Nét thắt : 
 +Kết luận: Hãy nêu lại các nét cơ bản vừa HS trên chuẩn trả lời
 học?
 22 -Viết mẫu : b 2 HS dưới chuẩn ,chuẩn đọc HS trên 
 b. Hướng dẫn viết từ ứng dụng: bé chuẩn phân tích
 -Gọi HS đọc từ ứng dụng HS viết bảng con: b
 -Giảng từ: ( bé: có hình thể không đáng kể hoặc 
 kém hơn cái được đem ra so sánh) 2 HS chuẩn đọc
 -Hỏi: Nêu độ cao các con chữ?
 Cách đặt dấu thanh? 2 HS trên chuẩn nêu .
 -Viết mẫu: bé
 .Giải lao giữa tiết 
 3.3.Hoạt động 3: Thực hành 
 -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết? HS viết bảng con: bé
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở HS viết vào vở Tập viết
 -GV viết mẫu
 - GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS dưới HS viết vở
 chuẩn
 -Chấm bài HS đã viết xong (Số vở còn lại thu về Viết xong giơ tay
 nhà chấm)
 - GV nhận xét bài viết của học sinh .
 3.5.Hoạt động cuối: Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 Toán 
 Các số 1, 2, 3, 4, 5
I.MỤC TIÊU:
 -Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5.Biết đọc, viết, các số 4 số 5; đếm được 
các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1.Biết thứ tự mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 
5.
 -BT cần làm 1; 2; 3.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 
 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 - GV nêu các nhóm có 1 đến 3 đồ vật.Cả lớp viết số tương ứng lên bảng con. 2HS viết bảng 
lớp.
 - GV nhận xét .Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 3.1HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
 3.2HOẠT ĐỘNG II: Giới thiệu từng số 4, 5
 - Bước1: GV hướng dẫn HS 
 Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ 
 tranh và nêu:(VD: Có một ngôi nhà...)
 - Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm Quan sát bức ảnh có một ngôi nhà, có 
 24 TUẦN LỄ THỨ 03 TỪ NGÀY 17 / 9 ĐẾN NGÀY 21 / 9 / 2018
 Thứ Tiết
 Môn Tên bài dạy Lồng ghép và các BT cần làm 
Ngày (CT) (chuẩn KT-KN và ĐC nội dung )
 Chào cờ 3 Chào cờ, sinh hoạt nội quy
 Hai Đạo đức 3 Gọn gàng, sạch sẽ. ( T.1) GDSDNLTK&HQ
 17 / 9 Học vần 19 Bài 8: l , h Luyện nói giảm từ 1-3 câu do GV tự chọn
 Học vần 20 Tiết 2
 Học vần 21 Bài 9: o , c Luyện nói giảm từ 1-3 câu do GV tự chọn
 Ba Học vần 22 Tiết 2
 18 / 9 Toán 9 Luyện tập Bài 1, 2, 3.
 Mĩ thuật 3 Sắc màu em yêu.
 Học vần 23 Bài 10: ô , ơ GD BVMT
 Tư Học vần 24 Tiết 2 Luyện nói giảm từ 1-3 câu do GV tự chọn
 19 / 9 Toán 10 Bé hơn. Dấu < Bài 1, 2, 3 , 4.
 Âm nhạc 3 Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca
 Học vần 25 Bài 11: Ôn tập
 Năm Học vần 26 Tiết 2
 20 / 9 Toán 11 Lớn hơn. Dấu > Bài 1, 2, 3 , 4.
 TNXH 3 Nhận biết các vật xung quanh Giáo dục KNS 
 Học vần 27 Bài 12: i, a Luyện nói giảm từ 1-3 câu do GV tự chọn
 Sáu Học vần 28 Tiết 2
 21 / 9 Toán 12 Luyện tập Bài 1, 3 .Không làm bài 2
 Thủ công 3 Xé, dán hình tam giác.
 26 -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè về. Đọc thầm và phân tích tiếng hè
b.Đọc SGK: Đọc câu ứng dụng (C nhân - đ 
c.Luyện viết: thanh) :
d.Luyện nói:
Hỏi: -Trong tranh em thấy gì ?
 -Hai con vật đang bơi trông giống con gì ? Đọc SGK(C nhân- đ thanh)
 -Vịt, ngan được con người nuôi ở ao, hồ. Tô vở tập viết : l, h, lê, hè.
+ Kết luận : Trong tranh là con le le. Con le le hình Quan sát và trả lời
dáng giống vịt trời nhưng nhỏ hơn, chỉ có vài nơi ở HS dưới chuẩn trả lời
nước ta. ( con vịt, con ngan, con vịt xiêm )
-Giáo dục : Cần bảo vệ những con vật quí hiếm.
3.Hoạt động 3:Củng cố, dặn dò
 Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 o - c
 I.Mục tiêu:
 - Đọc được o, c, bò, cỏ, từ và câu ứng dụng .
 - Viết được o, c, bò ,cỏ.
 - Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề :vó bè.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bò, cỏ; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
 III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc cá nhân và viết bảng con : l, h, lê, hè theo dãy
 -Nhận xét bài cũ.
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 3.1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 3.2.Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm
 a.Dạy chữ ghi âm o:
 -Nhận diện chữ: Chữ o gồm 1 nét cong kín.
 Hỏi: Chữ o giống vật gì ?
 -Phát âm và đánh vần : o, bò HS đạt chuẩn trả lời: giống quả bóng bàn, 
 +Phát âm : miệng mở rộng, môi tròn quả trứng , 
 +Đánh vần :
 b.Dạy chữ ghi âm c: HS dưới chuẩn, đạt chuẩn đánh vần HS 
 -Nhận diện chữ: Chữ c gồm một nét cong hở trên chuẩn đọc trơn
 phải.
 Hỏi : So sánh c và o ? HS trên chuẩn:
 Giống : nét cong
 Khác : c có nét cong hở, o có nét cong 
 -Phát âm và đánh vần tiếng : o, cỏ kín.
 28 Hướng dẫn HS: HS làm bài và chữa bài: HS đọc từ 1 
 KT và nhận xét bài làm của HS. đến 5 và đọc từ 5 đến 1.(3 HS )
 Chấm một số vở, nhận xét chữ số của HS. 
 -Bài 3: HS trên chuẩn
 Hướng dẫn HS:
 KT và nhận xét bài làm của HS.
 Chấm một số vở, nhận xét chữ số của HS.
 HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì? 
 Đếm từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1. 3HS đếm. 
 -Về nhà tìm các đồ vật có số lượng là 1(hoặc 2,3, 4,5) Lắng nghe.
 -Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học 
 bài: “Bé hơn-Dấu <”. 
 Mĩ thuật
 Sắc màu em yêu. 
 (Cô Huệ thực hiện)
 Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 ô - ơ
I.Mục tiêu:
 -Đọc được :ô,ơ, cô, cờ từ và câu ứng dụng.
 -Viết được :ô , ơ ,cô ,cờ.
 -Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề:bờ hồ
 (GD Bảo vệ môi trường)
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cô, cờ ; câu ứng dụng : bé có vở vẽ.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bờ hồ.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc cá nhân và viết bảng con theo dãy : o, c, bò, cỏ
 -Nhận xét bài cũ.
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 3.1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 2.Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm
 a.Dạy chữ ghi âm ô:
 -Nhận diện chữ: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ. HS trên chuẩn trả lời: 
 Hỏi : So sánh ô và o ? Giống : chữ o
 Khác : ô có thêm dấu mũ
 -Phát âm và đánh vần : ô, cô HS dưới chuẩn phát âm nhiều lần
 30 GV nhận xét. 
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
3.1HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
3.2HOẠT ĐỘNG II: Nhận biết quan hệ bé hơn 
. 
1. Giới thiệu 1 < 2: 
 GV hướng dẫn HS: 
“Bên trái có mấy ô tô?” ;“ Bên phải có mấy ô tô? ” HS dưới chuẩn hoặc chuẩn trả lời
“1 ô tô có ít hơn 2 ô tô không?”
+Đối với hình vẽ sơ đồ hỏi tương tự như trên. -Vài HS nhắc lại “1 ô tô ít hơn 2 ô tô”. 
GV giới thiệu : “1 ô tô ít hơn 2 ô tô”;”1 hình -Vài HS nhắc lại: “1 hình vuông ít hơn 
vuông ít hơn 2 hình vuông”.Ta nói :” Một bé hơn 2 hình vuông”
hai” và viết như sau:1 < 2 (Viết bảng 1 < 2 và giới 
thiệu dấu < đọc là “bé hơn”)
GV chỉ vào 1 < 2 và gọi HS đọc: 3HS trên chuẩn đọc: “Một bé hơn hai”
2.Giới thiệu 2 < 3.
 + Quy trình dạy 2<3 tương tự như dạy 1< 2. -HS nhìn vào 2<3 đọc được là: “Hai bé 
Lưu ý: Khi viết dấu < giữa hai số, bao giờ đầu hơn ba”.
nhọn cũng chỉ về số bé hơn. -HS đọc: “Một bé hơn ba”
3.3HOẠT ĐỘNG III:Thực hành 
 -Hướng dẫn HS làm các bài tập . 
-Bài 1:HS dưới chuẩn,chuẩn thực hiện
 GV hướng dẫn HS cách viết dấu <: -Nghe yêu cầu:”Viết dấu <”
 GV nhận xét bài viết của HS. -HS thực hành viết dấu <.
-Bài 2: HS trên chuẩn
Nhận xét bài làm của HS. -Nghe yêu cầu:Viết (theo mẫu):
-Bài 3: HS trên chuẩn -HS làm bài.Chữa bài.
 Hướng dẫn HS:
 Nhận xét bài làm của HS. -Nghe yêu cầu: Viết (theo mẫu):
-Bài 4: HS trên chuẩn -HS làm bài rồi chữa bài.
HD HS làm bài: -HS nghe yêu cầu:Viết dấu < vào ô 
 GV chấm và chữa bài: trống.
3.4HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: -HS đọc kết quả vừa làm.
-Vừa học bài gì? Một bé hơn những số nào?
-Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán 
để học bài: “Lớn hơn -Dấu >” 
 Âm nhạc
 Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca 
 ( Thầy Phúc thực hiện)
 Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 Ôn tập
 32 +Tranh 2 :Hằng ngày, Hổ đến lớp, học tập chuyên cần.
 +Tranh 3: Một lần, Hổ phục sẵn, khi thấy Mèo đi qua, 
 nó liền nhảy ra vồ Mèo rồi đuổi theo định ăn thịt.
 +Tranh 4 : Nhân lúc Hổ sơ ý, Mèo nhảy tót lên 1 cây 
 cao. Hổ đứng dưới đất gầm gào, bất lực.
 3.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.
 Toán
 Lớn hơn. Dấu >
I.MỤC TIÊU:
 -Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn” và ,dấu > để so sánh các số. 
 -BT cần làm : 1 ;2 ;3 ; 4.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Các nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học về quan hệ lớn hơn.
 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động: Ổn định tổ chức 
 2.Kiểm tra bài cũ: Bài cũ học bài gì ?. 1HS: ( Bé hơn – dấu < ). 
 -Làm bài tập 2: Điền dấu < vào ô trống:( Gọi 3 Hs dưới chuẩn,chuẩn, trên chuẩn lên bảng 
làm. Cả lớp làm bảng con).
 1 2 ; 2 3 ; 3 4
 4 5 ; 2 4 ; 3 5
 - GV nhận xét. Nhận xét KTBC:
 3.Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 3.1HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
 (1phút). 
 3.2HOẠT ĐỘNG II: Nhận biết quan hệ lớn 
 hơn(12 phút) 
 1. Giới thiệu 2 > 1: - Quan sát bức tranh “con bướm” và trả 
 GV hướng dẫn HS: lời câu hỏi của GV
 “Bên trái có mấy con bướm?” ;“ Bên phải có -Vài HS nhắc lại“2 con bướm nhiều hơn 
 mấy con bướm ?” 1 con bướm ”. 
 “2 con bướm có nhiều hơn 1 con bướm không?” -Vài HS nhắc lại: “2 hình tròn nhiều hơn 
 +Đối với hình vẽ sơ đồ hỏi tương tự như trên. 1 hình tròn”.
 GV giới thiệu : “2 con bướm nhiều hơn 1 con 
 bướm”;”2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn”.Ta 
 nói :” Hai lớn hơn một” và viết như sau:2 > 1 
 (Viết bảng 2 >1 và giới thiệu dấu > đọc là “lớn 
 hơn”) 3HS đọc: “hai lơn hơn một”
 GV chỉ vào 2 > 1 và gọi HS đọc:
 2.Giới thiệu 3 > 2 :
 + Quy trình dạy 3 > 2 tương tự như dạy 2 > 1. -HS nhìn vào 3 > 2 đọc được là: “ Ba lớn 
 +GV có thể viết lên bảng :3 >1; 3 > 2 ; 4 > 2; 5 > hơn hai”.
 3, -HS đọc: “Ba lớn hơn một ”
 Hướng dẫn HS nhận xét sự khác nhau của dấu < 
 và dấu >( khác về tên gọi và cách sử dụng). 
 34 các vật xung quanh mà các em nhìn thấy trong hình 
(hoặc vật thật ) 
 -GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2: 
 -GV gọi HS nói về những gì các em đã quan sát 
được(ví dụ :hình dáng,màu sắc,đặc điểm như -HS làm việc theo từng cặp 
nóng,lạnh,nhẵn,sần sùi ) quan sát và nói cho nhau nghe
-Nếu HS mô tả đầy đủ ,GV không cần phải nhắc lại
 3.3Thảo luận theo nhóm nhỏ
Bước 1: 
-Gv hướng dẫn Hs cách đặt câu hỏi để thảo luận trong -HS đứng lên nói về những gì các 
nhóm: em đã quan sát
+Nhờ đâu bạn biết được màu sắc của một vật? -Các em khác bổ sung
+ Nhờ đâu bạn biết được hình dáng của một vật? 
+ Nhờ đâu bạn biết được mùi của một vật?
+ Nhờ đâu bạn biết được vị của thức ăn?
+ Nhờ đâu bạn biết được một vật là cứng, mềm; sần 
sùi, mịn màng, trơn, nhẵn; nóng,lạnh ?
+ Nhờ đâu bạn nhận ra đó là tiếng chim hót, hay tiếng 
chó sủa?
Bước 2: -HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi 
-GV cho HS xung phong trả lời và trả lời.
-Tiếp theo,GV lần lượt nêu các câu hỏi cho cả lớp 
thảo luận:
+Điều gì sẽ xảy ra nếu mắt của chúng ta bị bỏng? HS trên chuẩn trả lời
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tai của chúng ta bị điếc? Hs trên chuẩn trả lời
+Điều gì sẽ xảy ra nếu mũi,lưỡi,da của chúng ta mất Hs trên chuẩn trả lời
hết cảm giác?
* Kết luận: 
 -Nhờ có mắt ( thị giác ), mũi (khứu giác), tai (thính 
giác), lưỡi (vị giác), da (xúc giác) mà chúng ta nhận 
biết được mọi vật xung quanh,nếu một trong những 
giác quan đó bị hỏng chúng ta sẽ không thể biết được 
đầy đủ về các vật xung quanh.Vì vậy chúng ta cần 
phải bảo vệ và giữ gìn an toàn các giác quan của cơ 
thể. 
 3. Hoạt động cuối:
Củng cố,dặn dò:(Giáo dục KNS)
- GV liên hệ giáo dục HS:Với những người thiếu giác 
quan thì các em cần thể hiện sự cảm thông,chia 
sẻ,không đối xử kì thị với họ.
 Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
 Học vần
 i - a
 36 -Đọc lại bài tiết 1 Đọc thầm và phân tích tiếng : hà, li
 -Đọc câu ứng dụng : Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ thanh) :
 -Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
 - Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân : hà, li Đọc SGK(C nhân- đ thanh)
 hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bé hà có vở ô li Tô, viết vở tập viết : i, a, bi, cá
 b.Đọc SGK: Quan sát và trả lời
 c.Luyện viết:
 d.Luyện nói:
 Hỏi: -Trong sách vẽ mấy lá cờ ?
 -Lá cờ Tổ quốc có nền màu gì? Ở giữa cờ có màu gì ?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
 Toán
 Luyện tập
 I.MỤC TIÊU:
 -Biết sử dụng các dấu và các từ bé hơn lớn hơn khi so sánh hai số ,bước đầu biết diễn 
đạt sự so sánh theo hai quan hệ ( Có 2 2).
 -BT: 1,3.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1. Sách Toán 1.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 Bài cũ học bài gì? (Lớn hơn, dấu >) 1HS trả lời.
 Làm bài tập 4/20 :(viết dấu > vào ô trống). 1 HS nêu yêu cầu.
 3 1 ; 5 3 ; 4 1 ; 2 1 
 - GV Nhận xét .
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 3.1HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp 
 3.2HOẠT ĐỘNG II: 
 Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. 
 * Bài tập1: HS dưới chuẩn , chuẩn . 
 - HS Làm vở SGK Toán. Nghe yêu cầu bài 1:”Điền dấu ”.
 Hướng dẫn HS: -HS làm bài và chữa bài.
 GV chấm và nhận xét bài làm của HS.
 * Bài tập 3 :HS trên chuẩn
 Hướng dẫn HS cách làm: HS nghe yêu cầu bài 3:”Nối ô trống với số 
 Mỗi ô vuông có thể nối với nhiều số nên GV thích hợp”.
 nhắc HS có thể dùng các bút chì màu khác nhau HS làm bài :(VD: Ô vuông thứ nhất có thể 
 để nối. nối với 4 số: 2, 3, 4, 5)
 GV có thể đọc (bằng lời); HS nghe rồi viết số , Sau mỗi lần nối cho HS đọc kết quả 
 dấu vào phiếu chẳng hạn GV đọc:“Ba bé 
 hơn năm”, HS viết : 3 < 5, 
 GV nhận xét thi đua của 2 đội.
 3.3HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì?
 38

File đính kèm:

 • docgiao_an_cac_mon_lop_1_tuan_1_den_3_nam_hoc_2018_2019.doc